مسئله

folder_openآموزش, تجربه
commentبدون دیدگاه
فهرست مطلب Toggleمسئله🔵یک تمرینبرای این مسئله ای که پیدا کرده اید باید 🌟راهکار🌟 ارائه دهید،پیدا کردن راهکاردر این مرحله باید راهکار خود را به تصویر بکشیم . مسئله فرهنگ فارسی معین (مَ ئَ لَ یا لِ) [ ع . مسألة…

داستان هدیه نظرسنجی

folder_openتجربه
comment5 دیدگاه
داستان هدیه نظرسنجی داستان هدیه از جایی شروع شد که قصد کردیم نظرسنجی در جهت بهبود فعالیت کانال یک ایده برگذار کنیم ، اول تصمیم بر این منوال بود که به سه نفر از افرادی که در نظرسنجی شرکت کردند…
keyboard_arrow_up